Поверхнева густина гасу

Поверхнева енергія може бути визначена

Поверхневий натяг рідини залежить від

роду рідини та її температури і не залежить від наявності поверхнево активних речовин та газу, що межує з її поверхнею

роду рідини , її температури і залежить від наявності поверхнево активних речовин

роду рідини , її температури і залежить від наявності поверхнево активних речовин та газу, що межує з її поверхнею

температури рідини, залежить від наявності поверхнево активних речовин та газу, що межує з її поверхнею

Силу поверхневого натягу можна визначити за формулою

В посудину з води занурили два капіляри різної товщини. Порівняйте висоти рівнів води в обох капілярах

У товщому капілярі рівень води вищий

У тоншому капілярі рівень води вищий

Рівні води в обох капілярах однакові

Відповідь залежить від того, змочує рідина стінки капілярів чи ні

Пір’я водоплавних птахів покрите тонким шаром жиру. Яку роль відіграє цей жир у житті птаха?

Шар жиру погано проводить тепло

Цей жир забезпечує кращу міцність пір’я

Пір’я, покрите жиром не змочується водою

Жир збільшує виштовхувальну силу

Ртуть опустилась по капіляру на 1см. Визначте діаметр капіляра. Поверхневий натяг ртуті 510мН/м, а її густина 13600кг/м3

Яку роботу потрібно виконати, щоб видути мильну бульбашку, радіус якої 5 см. Поверхневий натяг мильного розчину 0,04 Н/м

Маса спирту, що піднявся капіляром, дорівнює 22мг. Визначте радіус капіляра. Поверхневий натяг спирту 22мН/м

Створюйте онлайн-тестидля контролю знань і залучення учнів до активної роботи у класі та вдома

Знайти статичний момент півкруга радіуса відносно діаметра (поверхнева густина ).

Знайти центр ваги однорідної пластинки , обмеженої кривою , та віссю (поверхнева густина ).

Знайти координати центра ваги фігури, обмеженої лініями (поверхнева густина ).

Знайти момент інерції відносно осі однорідного тіла (густина ), обмеженого параболоїдом і площиною.

Знайти момент інерції однорідного тіла (густина ), обмеженого поверхнями відносно осі.

Знайти довжину дуги кривої, заданої рівнянням.

Знайти довжину дуги кривої, заданої рівняннями.

Знайти довжину дуги кривої.

Знайти роботу сили при переміщенні вздовж лінії від точки до точки : , – відрізок прямої ,.

Як знайти щільність площі?

Щільність площ (також відома як площна щільність, поверхнева щільність, поверхнева щільність, ареїчна щільність, товщина маси, щільність стовпа або товщина щільності) двовимірного об’єкта розраховується як маса одиниці площі.

ρА= середня щільність площіρ= середня щільністьл= середня товщина об’єкта

Як перетворити густину на масу та об’єм?

  • Виміряний обсяг. Введіть об’єм об’єкта та виберіть відповідні одиниці об’єму.
  • Щільність речовини. Введіть відому щільність вимірюваного матеріалу.
  • Розрахунок маси.

Дивіться також, як тримати мікроскоп

Який найпростіший спосіб знайти щільність?

Рівняння густини є щільність дорівнює масі на одиницю об’єму або D = M / V. Ключ до визначення щільності — це повідомити правильні одиниці маси та об’єму. Якщо вас попросять надати густину в різних одиницях маси та об’єму, вам потрібно буде їх перевести.

Як знайти щільність без вимірювання?

Простий метод на основі моменту сил і принципу Архімеда описується для знаходження густини без вимірювання маси та об’єму об’єкта. Метод включає врівноваження двох невідомих об’єктів маси M1 і M2 по обидва боки від шарніра за метровим правилом і вимірювання їхніх відповідних плечей моментів.

Як обчислити кубічний об’єм?

  • Обсяг = довжина х ширина х висота.
  • Щоб визначити об’єм куба, потрібно знати лише одну сторону.
  • Одиницями вимірювання обсягу є кубічні одиниці.
  • Обсяг представлений у трьох вимірах.
  • Сторони можна множити в будь-якому порядку.
  • Яку сторону ви називаєте довжиною, шириною чи висотою, не має значення.

Як знайти щільність звичайного об’єкта?

Найточнішим способом обчислення щільності будь-якого твердого тіла, рідини або газу є поділити його масу в кілограмах на його об’єм (довжина × ширина × висота) в кубічних метрах. Одиниця вимірювання щільності – кг/м 3. Густина води – приблизно 1000 кг/м 3, а повітря – приблизно 1,2 кг/м 3.

Як розраховується площа ділянки?

Щоб знайти площу прямокутника, помножити його висоту на ширину. Для квадрата вам потрібно лише знайти довжину однієї зі сторін (оскільки кожна сторона має однакову довжину), а потім помножити це на себе, щоб знайти площу. Це те саме, що сказати length2 або довжина в квадраті.

Чому площа в квадраті?

Площа а квадрат = сторона помножена на сторону. Оскільки кожна сторона квадрата однакова, вона може бути просто довжиною однієї сторони в квадраті. Площа вимірюється в «квадратних» одиницях. Площа фігури — це кількість квадратів, необхідних для її повного покриття, як плитка на підлозі.

Дивіться також, де знаходиться Грінсбург, Канзас

Як виражається щільність населення?

У США щільність населення зазвичай виражається як кількість людей на квадратну милю землі. Вартість США розраховується шляхом ділення загальної кількості населення США (316 мільйонів у 2013 році) на загальну площу території США (3,5 мільйона квадратних миль).

22 листопада 2021 11:09

предмету речового майна

Черевики трекінгові демісезонні

Познака документа
Назва

ДСТУ ГОСТ 28735:2009
Взуття. Метод визначення маси

ДСТУ EN ISO 20344:2016(EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT)
Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття

ДСТУ 4057-2001
Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон

ДСТУ EN ISO 1923:2005
Поропласти та пориста гума. Визначення лінійних розмірів

ДСТУ EN 12127:2009
Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на одиницю площі з використанням малих проб

ДСТУ ISO 5084:2004ГОСТ 12023-93(ИСО 5084-77)
Текстиль. Визначення товщини текстильних матеріалів і виробівМатериалы текстильные. Полотна. Методы определения толщины. ДСТУ ISO 11092:2005
Матеріали текстильні. Оцінювання фізіологічного впливу. Вимірювання теплового опору та водо-, паронепроникності в установленому режимі (методом виділення вологи на захищеній гарячій пластинці)

ДСТУ ISO 2859-2001
Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій

ДСТУ EN 20811:2004
Матеріали текстильні. Визначення тривкості до проникнення води. Випробування гідростатичним тиском

ДСТУ EN ISO 845:2018(EN ISO 845:2009, IDT; ISO 845:2006, IDT)
Поропласти та пориста гума. Метод визначення уявної густини

ДСТУ ISO 48-4:2019 (ISO 48-4:2018, IDT)
Гума вулканізована чи термопластична. Визначення твердості. Частина 4. Метод визначення твердості методом дюрометра (твердість за Шором)

ДСТУ EN ISO 20344:2016(EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT)
Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття

ДСТУ ISO 4649:2015(ISO 4649:2010, IDT)
Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення опору стиранню із застосуванням обертового циліндричного барабана

ДСТУ ISO 2060:2005
Матеріали текстильні. Пряжа з паковань. Визначення лінійної густини (маси на одиницю довжини) за методом пасма

ДСТУ ISO 2062:2015(ISO 2062:2009, IDT)
Текстиль. Пряжа в упаковках. Визначення розривного зусилля і відносного подовження під час розривання одиничної нитки із застосуванням приладу для випробування на розтягування з постійною швидкістю (CRE)

ДСТУ 4142:2002ГОСТ 7296-2003
Взуття. Маркування, пакування, транспортування і зберігання

ДСТУ 3402-96ГОСТ 30454-97
Шнури плетені. Загальні технічні умови

ДСТУ 2406-94
Пластмаси, полімери і синтетичні смоли. Хімічні назви. Терміни та визначення

ГОСТ 16218. 1-93
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейных размеров

ГОСТ 12023-93(ИСО 5084-77)
Материалы текстильные. Полотна. Метод определения толщины

ГОСТ 16218. 5-93ГОСТ 938. 22-71    ГОСТ 267-73ГОСТ 9718-88ДСТУ EN ISO 20344:2009ГОСТ 263-75
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении“Кожа. Метод определения водопромакаемости и водопроницаемости в динамических условия”. “Резина. Методы определения плотности”. “Обувь. Методы определения гибкости”. “Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Методи випробування”. “Резина. Методы определения твердости”.

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання у цьому додатку, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації ‒ каталогом національних нормативних документів.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС умовні позначення та скорочення наведені у тексті.

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА

Технічні та якісні характеристики

Предмет за зовнішнім виглядом виготовляється відповідно до зразка-еталона.

Примітка. Допускається за погодженням із замовником виготовлення в інших кольорах як окремих елементів, так і предмета в цілому.

Лінійні виміри та маса предмета (вихідного 42 розміру) повинна становити:

Примітка. У разі відсутності взуття 42 розміру для перевірки маси, маса взуття по іншим розмірам не регламентується і не перевіряється.

висота верху предмета, вимірюється відповідно до ДСТУ EN ISO 20344 п. 2 (див. рисунок 6).

Рівень підкладкового матеріалу “Мембрана” у предметі повинен складати не менше 75 % висоти верху предмета відповідно до рисунка 5.

Предмет повинен виготовлятися за технологією виробництва взуття литтєвого методу кріплення підошви.

Таблиця 1 – Розміри предмета

Найменування системи вимірювання
Розмір

Штихмасова
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Предмет виготовляється в середній повноті, що підтверджується відповідним маркуванням на взутті.

Примітка. Предмети інших розмірів та повнот можуть виготовлятися за погодженням із замовником. Відсоткові співвідношення розмірів при замовленні взуття встановлюються замовником.

Предмет за зовнішнім виглядом та конструкцією повинен відповідати рисунку 1, рисунку 1. 1, рисунку 1.

Усі парні деталі в парі предмета повинні бути однаковими за формою, товщиною, розміром і кольором.

Допускається пристрочування клапана однією строчкою.

Текстильна петля на м’якій вставці повинна пришиватися двома строчками.

Перелік допустимих та недопустимих дефектів визначено у таблицях 21 – 23.

Шви з’єднання деталей підкладки з матеріалу типу “Мембрана” додатково проклеюються термоклейкою стрічкою для запобігання потрапляння вологи.

Під час лиття підошви затягнуту на копила заготовку верху предмета надягають на металеві копила і здійснюють прилив підошви за технологією лиття двошарової підошви.

Під час лиття для виготовлення проміжного шару підошви предмета застосовуються суміші, які в рідкому стані подаються під тиском у прес-форму і вистигаючи формуються та набирають форму підошви.

Вкладна формована устілка повинна повністю закривати основну устілку.

У нижній частині предмета розташовано одна центральна та три пари текстильних петель для шнурівки. У верхній частині предмета встановлені металеві блочки.

Шнурки повинні бути з синтетичних ниток з наконечниками.

Для виготовлення двокомпонентної підошви в якості ходового шару застосовується гумова суміш, проміжний шар – з поліуретану.

Висота рифлення в пучковій частині підошви (рисунок 3) повинна бути не менше 3,7 мм. Висота рифлення перевіряється згідно з п. ДСТУ EN ISO 20344.

внутрішня сторона зовнішня сторона

Примітка: Зображення підошви виконане схематично та має орієнтовний вигляд

Рисунок 1 – Конструкція та зовнішній вигляд збоку предмета

1 – Союзка

2 – Вставка в союзку

3 – Центральна текстильна петля для шнурівки

4 – Текстильна петля для шнурівки

5 – Клапан

6 – Шнурок основний

7 – Накладка на клапан

8 – Блочок для шнурівки

9 – Надблочник

10 – Текстильна петля на м’якій вставці

11 – М’яка вставка

12 – Задинка

13 – Проміжний шар підошви

14 – Ходовий шар підошви

15 – Берця

Рисунок 1. 1 – вигляд спереду
Рисунок 1. 2 – вигляд ззаду

Зовнішній вигляд ходового шару підошви предмета

Рисунок 2 – Орієнтовний зовнішний вигляд ходового шару підошви предмета

Поперечний розріз підошви в пучковій частині

АВ — висота рифлення в пучковій частині взуття

Піднесеність п’яткової частини взуття (AB) повинна бути не менше ніж 14мм, а піднесеність носкової частини взуття (CD) – не менше ніж 25мм. Рисунок 3 – Поперечний розріз підошви в пучковій частині

AB – піднесеність п’яткової частини взуття. AB ≥ 14мм

СВ – піднесеність носкової частини взуття. CD ≥ 25мм

KL – горизонтальна поверхня.

Ð KBA = Ð CDL = 90°

Рисунок 3. 1 – Піднесеність носкової та п’яткової частини підошви.

Зовнішній вигляд вкладної устілки

Рисунок 4 – Зовнішній вигляд устілки вкладної формованої (змінної)

1 – нитковий шов;
3 – перфорація;

2 – амортизуюча вставка в носковій частині;
4 – амортизуюча вставка в п’ятковій частині.

Вимоги до матеріалів та готового предмета

Таблиця 2 – Матеріали для виготовлення предмета

№ з/п
Назва деталі, елемент конструкції взуття
Матеріал, з якого виготовляється деталь
Вимоги до матеріалу
Примітка

1
2
3
4
5

1. Союзка, задинка, внутрішня берця(рисунок 1)
Шкіра “Нубук”товщиною в деталі 1. 5-2. 0мм
Відповідно до табл. 3

2. Надблочник,Накладка на клапан(рисунок 1)
Шкіра “Нубук”товщиною в деталі 1. 0-1. 4мм
Відповідно до табл. 3

3. Вставка в союзку, м’яка вставка, клапан(рисунок 1)
Матеріал типу “Кордура”
Відповідно до табл. 4

4. Текстильні петлі для шнурівки, центральна текстильна петля для шнурівкиТекстильна петля на м’якій вставці(рисунок 1)
Поліамід або поліестер
Відповідно до табл. 17

5. Шнурок основний (рисунок 1), шнурок змінний (для додаткової комплектації предмета)
Синтетичний матеріал
Відповідно до табл. 18

6. Міжпідкладка в союзку, берець, задинку та у вставку в союзку
Нетканий матеріал для дублювання
Відповідно до табл. 12

7. Задник, підносок
Термопластичний матеріал
Відповідно до табл. 11

8. Підкладка під верхню частину м’якої вставки і верхню частину клапана
Матеріал типу “Меш”
Відповідно до табл. 5

9. Підкладка під нижню частину м’якої вставки, під союзку, під нижню частину клапана
Підкладковий матеріал типу “Мембрана”
Відповідно до табл. 6

10. Термоклейка стрічка для герметизації з’єднувальних швів деталей підкладки, виготовлених із матеріалу “Мембрана”
Термоклейка стрічка, вузол шва з термоклейкою стрічкою
Відповідно до табл. 7

11. Проміжна деталь клапана
Поролон
Відповідно до табл. 9

12. Проміжна деталь м’якої вставки
Поролон
Відповідно до табл. 9

Матеріал типу “EBA”
Відповідно до табл. 10

13. Устілка основна
Нетканий матеріал
Відповідно до табл. 12

14. Устілка вкладна формована (основна)
Тришаровий матеріал
Відповідно до табл. 8

15. Устілка вкладна формована (змінна) (рисунок 4)
Двошарова формована устілка з перфорацією та додатковими амортизуючими вставками в носковій та п’ятковій частинах
Відповідно до табл. 15

16. Проміжний шар підошви
Поліуретан
Відповідно до табл. 13

17
Ходовий шар підошви
Гума
Відповідно до табл. 13

18
Супінатор
Пластмаса
Відповідно до табл. 19

19
Нитки синтетичні
Поліестер
Відповідно до табл. 14

Примітка. Назва матеріалів “Мембрана”, “Кордура”, “ЕВА”, “Меш” застосовані в цій ТС виключно для полегшення орієнтації в застосованих матеріалах та не є посиланням до певних торгових марок, конструкцій матеріалів тощо.

Таблиця 3 – Фізико-механічні показники шкіри “Нубук”

№з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методикаперевірки

1. Межа міцності при розтягуванні, 10 МПа
Не менше 1,5
ГОСТ 938. 11

2. Видовження при напруженні 10 МПа, %
≥ 25
ГОСТ 938. 11

 3. Водопроникність, хв. , не меньше
180
 ДСТУ ISO 17702:2007

Таблиця 4 – Показники якості синтетичного матеріалу типу “Кордура”

№з/п
Найменування показника
Характеристика,норма
Методика перевірки

1. Сировинний склад, %:перший шардругий шар
100 % поліамід100% поліестер
ДСТУ 4057

2. Поверхнева густина, г/м²
380 ± 50
ДСТУ EN 12127

3. Загальна товщина, мм
0,8 ‒ 1,7
ДСТУ ISO 5084ГОСТ 12023(ИСО 5084)

Таблиця 5 – Показники якості синтетичного матеріалу типу “Меш”

№з/п
Найменування показника
Характеристика,норма
Методика перевірки

1. Сировинний склад:поліамід, %поліестер, %
≥ 30≤ 70
ДСТУ 4057

2. Поверхнева густина, г/м²
280 ± 50
ДСТУ EN 12127

3. Товщина, мм
2,5 ± 0,8
ДСТУ ISO 5084ГОСТ 12023(ИСО 5084)

Таблиця 6 – Показники якості підкладкового матеріалу типу “Мембрана”

№з/п
Найменування показника
Характеристика,норма
Методика перевірки

1. Поверхнева густина г/м²
280 ± 45
ДСТУ EN 12127

2. Сировинний склад

ДСТУ 4057

перший шар
≥ 65 % поліамід,≤ 35% поліестер

другий шар
100 % поліестер

третій шар (мембрана)
політетрафторетилен та поліуретан

четвертий шар (захистна сітка)
поліамід

3. Загальна товщина, мм
0,8 ± 0,3
ДСТУ ISO 5084ГОСТ 12023(ИСО 5084)

4. Водонепроникність, мБар
≥ 2000
ДСТУ EN 20811

5. Стійкість до проникнення водяної пари, Ret м² Па/Вт
≤ 12
ДСТУ ISO 11092

Таблиця 7 – Показники якості термоклейкої стрічки

№з/п
Найменування показника
Характеристика,норма
Методика перевірки

1. Сировинний склад
До складу входить політетрафторетилен
ДСТУ 4057

2. Ширина, мм
22 ± 2
ГОСТ 16218. 1

3. Герметичність з’єднувальних швів деталей підкладки, виготовлених із матеріалу “Мембрана”
≥ 1 Бар
ДСТУ EN 20811(протягом 5 хвилин)

Таблиця 8 – Показники якості матеріалу для виготовлення тришарової формованої вкладної (основної) устілки

№з/п
Найменування показника
Характеристика,норма
Методика перевірки

1. Поверхнева густина, г/м²
≥ 1000
ДСТУ EN 12127

2. Сировинний склад
Наявність поліестеру та/або поліаміду, поліуретану
ДСТУ 4057

Таблиця 9 – Показники якості поролону

№з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методика перевірки

1. Товщина матеріалу, мм
5 ‒ 10
ДСТУ EN ISO 1923

2. Уявна щільність матеріалу, кг/м3
100 ± 15
ДСТУ EN ISO 845

3. Водостійкі властивості
Вода у матеріалі піднімається не більше ніж на 10 мм
Додаток 1

Примітка. До набуття спроможностей акредитованих лабораторій на перевірку водостійких властивостей поролону відповідно до вимог додатка 1 цієї ТС дозволяється проводити перевірку цього показника за методикою, зазначеною у додатку Г Технічних умов “Черевики з високими берцями Тип В” ТУ У 15. 2-00034022-175:2017

10 – Показники якості матеріалу типу “Ева”

№з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методика перевірки

1. Товщина, мм
2 ± 0,7
ДСТУ EN ISO 1923

2. Уявна щільність, кг/м³
≥ 50
ДСТУ EN ISO 845

Таблиця 11 – Показники якості термопластичного матеріалу

№з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методика перевірки

1. Товщина, мм
1,8 ‒ 2,0
ДСТУ EN ISO 1923

Таблиця 12 – Показники якості нетканого матеріалу для дублювання

№з/п
Найменування показника
Характеристика,норма
Методика перевірки

1. Сировинний склад: поліестер,%
100 %
ДСТУ 4057

2. Поверхнева густина, г/м2
290 ± 30
ДСТУ EN 12127

3. Товщина, мм
1,0 ± 0,2
ГОСТ 12023(ISO 5084)

Таблиця 13 – Показники якості двошарової підошви

Таблиця 14 – Показники якості ниток синтетичних

№з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методика перевірки

 1. Сировинний склад
Поліестер 100 %
ДСТУ 4057

2. Розривальне зусилля, сН
≥ 4500
ДСТУ ISO 2062

3. Водостійкі властивості
Вода у матеріалі піднімається не більше ніж на 10 мм
Додаток 1

Примітка. До набуття спроможностей акредитованих лабораторій на перевірку водостійких властивостей синтетичних ниток відповідно до вимог додатку 1 цієї ТС дозволяється проводити перевірку цього показника за методикою, зазначеною у додатку Г технічних умов “Черевики з високими берцями Тип В” ТУ У 15. 2-00034022-175:2017

Таблиця 15 – Показники якості устілки вкладної змінної двошарової формованої із амортизуючими вставками в носковій та п’ятковій частині та перфорацією (рисунок 4)

№з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методика перевірки

1. Сировинний склад
Наявність поліестеру та/або поліуретану
ДСТУ 4057

2. Зовнішній вигляд
Відповідно до рисунка 4
Візуально

Таблиця 16 – Показники якості основної устілки

Таблиця 17 – Показники якості петлі текстильної 10мм

№ з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методика перевірки

1. Сировинний склад
Поліамід або поліестер
ДСТУ 4057

2. Ширина, мм
10 ± 2
ГОСТ 16218

Таблиця 18 – Показники якості шнурка синтетичного

№з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методика перевірки

1. Сировинний склад
У складі присутній поліестер
ДСТУ 4057

2. Діаметр, мм
4 ± 0,5
ДСТУ 3402 (ГОСТ 16218. 1)

3. Довжина, мм
1200 ± 100
ДСТУ 3402 (ГОСТ 16218. 1)

4. Розривне навантаження, H
≥ 550
ДСТУ 3402 (ГОСТ 16218. 5)

5. Водостійкі властивості
Вода у матеріалі піднімається не більше ніж на 10 мм
Додаток 1

Примітка 1. До набуття спроможностей акредитованих лабораторій на перевірку водостійких властивостей синтетичного шнурка відповідно до вимог додатку 1 цієї ТС дозволяється проводити перевірку цього показника за методикою, зазначеною у додатку Г технічних умов “Черевики з високими берцями Тип В” ТУ У 15. 2-00034022-175:2017. Примітка 2. Водостійкі властивості перевіряються лише для шнурка основного. Для шнурка змінного (для додаткової комплектації предмета) зазначений показник не перевіряється.

Таблиця 19 – Показники якості супінатора пластмасового

№з/п
Найменування показника
Характеристика, норма
Методика перевірки

1. Сировинний склад
Пластмаса
ДСТУ 2406

Міцність кріплення підошви до верху предмета не повинна бути меншою ніж 4 Н/мм, що визначається згідно з ДСТУ EN ISO 20344 п.

Гнучкість предмета повинна бути не більше 290 Н, що визначається згідно ГОСТ 9718.

Допустимі та недопустимі дефекти предмета наведені в таблицях 20 – 22

Таблиця 20 – Допустимі сировинні дефекти

№з/п
Найменування вад
Найменування деталей верху предмета

1. Допускається відхилення тону кольору, яке суттєво не впливає на загальну кольорову гаму
На всіх деталях

2. Допускається незначні розводи кольору на підошві, які значно не впливають на загальну кольорову гаму предмета
У парі взуття

3. Допускається незначні виливи поліуретану в середину взуття при умові, що вони в плоскому вигляді не спричиняють дискомфорт під час носіння взуття
У парі взутті

4. Слабовиражені молочні лінії
На всіх деталях, крім союзок у ділянці носка

5. Слабовиражена жилавість
На всіх деталях, крім союзок у ділянці носка

6. Слабовиражена воротистість
На всіх деталях, крім союзок

7. Слабовиражений відмин
На берцях

8. Добре зарослі роговини, кнутовини, оспини
На всіх деталях з внутрішньої сторони

9. Слабовидима лизуха, безличини
На всіх деталях з внутрішньої сторони

Таблиця 21 – Недопустимі сировинні дефекти

№з/п
Найменування вад
Найменування деталей верху предмета

1. Надто виявлена жилавість, воротистість, пухлинуватість та стяжка лицьова частина передів
Союзок та нижніх частинберець

2. Звалювання строчки з краю деталі, пропуск стібків, за умови повторного кріплення, довжиною понад 10 мм
Для напівпари предмета

3. Наскрізне пошкодження деталей
Верху та низу предмета

4. Щілини між верхом взуття та підошвою, сумарна довжина більше – 2 см і глибина більше – 2 мм
Для напівпари предмета

5. Раковини, міхури, тріщини, здуття, сліди текучості,чужорідні включення та їх локальні скупчення, підтьоки, що утворюються в процесі лиття, загальною площею більше 3 см2
Для напівпари предмета

6. Вм’ятини, недоливи, що утворюються в процесі лиття завглибшки більше 2 мм та загальною площею більше 4 см²
Для напівпари предмета

Таблиця 22 – Недопустимі виробничі дефекти

№з/п
Найменування дефектів
Розмір вад у предметі (мм)

1
2
3

1. Різна довжина або перекос підносків
Понад 4

2. Різна довжина крил задника в напівпарі і парі
Понад 4

3. Відхилення від осі симетрії петель, блочок у напівпарі
Понад 4

4. Різна висота взуття між напівпарами одного розміру
Понад 4

5. Різна висота задників у парі
Понад 4

6. Різна ширина берець у бік збільшення
Понад 5

7. Непаралельність строчок між собою і по відношенню до краю деталей у напівпарі, завдовжки
Понад 10

8. Звалювання строчки з краю деталі, пропуск стібків, за умови повторного кріплення у напівпарі
Довжиною понад 10

 9. Невтягнута строчка без перетину матеріалу у напівпарі
Понад 5

10. Відхилення від осі симетрії союзок, передніх країв берець та задинок
Понад 4

Перевірка рівня підкладкового матеріалу “Мембрана”

Підкладковий матеріал “Мембрана”Основна устілка

DE ‒ висота від верхнього канту до основної устілки. Вимірюється із зовнішньої сторони предмета вздовж вертикальної лінії, що проходить від середини верхнього канту до основної устілки;АВ ‒ висота від верхнього канту до основної устілки. Вимірюється вздовж середньої вертикальної лінії п’яткової частини від верхнього канту до основної устілки. DF≥0,75*DEAC≥0,75*AB

Рисунок 5 – Рівень підкладкового матеріалу “Мембрана” у предметі

Визначення висоти верху предмета

1 ‒ верх предмета;

2 ‒ основна устілка;

3 ‒ підошва;

4 ‒ найнижча точка устілки в п’ятковій частині предмета;

5 ‒ висота верху предмета.

Рисунок 6 – Вимірювання висоти верху предмета

Маркування предмета повинно відповідати цим вимогам.

Маркування повинно виконуватись українською мовою. Допускається маркування артикулу предмета латиницею.

Для маркування предмета повинні застосовуватися:

маркування на маркувальній стрічці;

маркування на індивідуальній коробці;

маркування на транспортній упаковці (ящику).

Примітка 1. На маркувальній стрічці, індивідуальній коробці та транспортній упаковці дозволяється нанесення іншої або додаткової інформації, погодженої між виробником та замовником.

На кожній напівпарі предмета повинна бути маркувальна стрічка з такою інформацією:

назва виробника та/або постачальника або торговельної марки;

назва предмета матеріального забезпечення: “Черевики трекінгові демісезонні”;

артикул предмета, присвоєний підприємством-виробником;

розмір предмета у штихмасовій системі вимірювання (таблиця 1);

напис “ВЛАСНІСТЬ ДПСУ”;

індивідуальний ідентифікаційний номер штрих-код “EAN13” кожної напівпари.

Маркувальна стрічка повинна мати краї, які не обсипаються, та пришивається та/або приклеюється в розгорнутому вигляді таким чином, щоб вона надійно трималася під час транспортування, зберігання та протягом всього строку експлуатації предмета. Маркувальна стрічка розташована на внутрішній стороні взуття у видимому місті.

Інформація, нанесена на маркувальній стрічці, повинна легко читатись упродовж всього терміну експлуатації предмета.

Маркування на індивідуальній коробці повинно містити таку інформацію:

розмір предмета у штихмасовій системі вимірювання;

індивідуальний ідентифікаційний номер штрих-код “EAN13”;

Маркування на ящику повинно містити таку інформацію:

розмір предмета у штихмасовій системі вимірювання та кількість пар у загальній коробці (транспортній упаковці);

дата виготовлення (місяць та рік) ;

індивідуальний ідентифікаційний номер штрих-код;

Предмет упаковується попарно в індивідуальну коробку з коробкового або гофрованого картону.

Для пакування індивідуальних коробок з предметом повинен застосовуватися ящик з гофрованого картону. В одному ящику – не більше 10 індивідуальних коробок.

Допускається комплектація предмета додатковими інформаційними матеріалами, в яких подається інформація про властивості застосованих матеріалів.

Додатково в кожну індивідуальну коробку разом із предметом вкладаються:

шнурки змінні – 1 пара;

устілка вкладна формована (змінна) – 1 пара;

водовідштовхувальне просочення (спрей) – 1 шт

щітка для чистки взуття – 1 шт

інструкція з експлуатації – 1 шт.

Примітка 1. Інструкція з експлуатації повинна містити в собі інформацію щодо умов застосування та використання предмета, рекомендацій з використання предмета, догляду за предметом. Інструкція з експлуатації може містити додаткову інформацію. Вся інформація, зазначена в інструкції, не повинна суперечити вимогам цієї ТС.

Правила приймання та методи контролю за якістю

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС.

Для підтвердження відповідності взуття, та матеріалів, що використовуються при виготовленні черевиків трекінгових демісезонних, фізико-механічним та хімічним показникам, наведеним у таблицях 3 – 19 цих технічних вимог, замовнику в обов’язковому порядку надаються наступні протоколи випробувань, а саме:

– шкіра «Нубук» (Таблиця 3);

– синтетичний матеріал типу «Кордура» (Таблиця 4);

– синтетичний матеріал типу «Меш» (Таблиця 5);

– підкладковий матеріал типу «Мембрана» (Таблиця 6);

– термоклейка стрічка (Таблиця 7);

– тришарова формована вкладна устілка (Таблиця 8);

– поролон (Таблиця 9);

– матеріал типу «Ева» (Таблиця 10);

– термопластичний матеріал (Таблиця 11);

– матеріал для дублювання (Таблиця 12);

– підошва двошарова (Таблиця 13);

– нитки синтетичні (Таблиця 14);

– устілка вкладна змінна двошарова формована (Таблиця 15);

– устілка основна (Таблиця 16);

– петля текстильна 10мм (Таблиця 17);

– шнурок синтетичний (Таблиця 18);

– супінатор (Таблиця 19);

– піднесеність носкової та п’яткової частини (п. 4);

– висота протектора (п. 1);

– міцність кріплення підошви до верху взуття (п. 1);

– рівень підкладкового матеріалу «Мембрана» (п. 2);

– гнучкість предмета (п. 2);

– лінійні виміри (п. 1);

– маркування (п.

3 Перевірка відповідності предметів вимогам цих технічних вимог проводиться у випробувальних лабораторіях України, акредитованих на технічну компетентність та незалежність.

Транспортування та зберігання

Транспортування предмета здійснюють відповідно до вимог ДСТУ 4142 та правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту і забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Зберігання взуття здійснюється у складських вентильованих приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин при температурі від +5°С до +25°С і відносній вологості повітря від 60% до 65%, на відстані не менше 1 м. від опалювальних пристроїв, 0,5 м від електричних ламп і стін, 0,2 м. від підлоги. Проходи між стелажами повинні бути не менше ніж 0,5 м.

Виробник гарантує відповідність якості предмета вимогам цих технічних вимог при дотриманні вказівок з експлуатації, умов транспортування та зберігання.

Гарантійний строк носки предмета становить 6 місяців з дня видачі його в експлуатацію.

Протягом усього строку експлуатації предмет повинен бути стійким до впливу зовнішніх факторів, а також зберігати задовільний зовнішній вигляд без суттєвих змін початкової форми.

Гарантійний строк зберігання – 2 роки від дати виготовлення предмета у разі дотримання умов зберігання.

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення предмета, або на предмет у цілому.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє природне середовище.

Рекомендації щодо експлуатації

Правильно підбирати предмет за розміром з урахуванням індивідуальних особливостей стопи таким чином, щоб нога почувала себе комфортно. Якщо предмет тісний або занадто вільний, то він повинен бути замінений на предмет іншого розміру.

Очищати верх предмета від бруду та пилу сухою щіткою або ганчіркою та доглядати за предметом згідно з інструкцією експлуатації.

Після зняття предмета з ноги слід вийняти вкладну устілку і просушити її окремо.

Щоденно предмет повинен бути очищений від забруднення без пошкодження матеріалу верху та низу, протертий та залишений у провітрюваному приміщенні в розкритому та розпрямленому вигляді.

Вологий предмет необхідно сушити, вийнявши вкладні устілки подалі від опалювальних приладів, джерел тепла (не ближче ніж 0,5 м до джерела тепла).

Не допускається чистити предмет органічними розчинниками.

Прання будь-якого виду забороняється.

Методика для випробування взуттєвих матеріалів на водопровідність

Дана методика розповсюджується на всі види водостійких шкір, пінополіуретанів, текстильних матеріалів, штучних матеріалів для верху та підкладки, підсилюючих матеріалів, багатошарових комбінованих матеріалів, ізоляційних матеріалів, ниток, шнурків, які використовуються для виготовлення взуття із вологозахисними функціями.

Д1 Підготовка зразків

Перед початком випробування зразки повинні витримуватись не менше 12 годин при постійній температурі 20-30 °С і відносній вологості 65 ± 5%.

Зразки таких матеріалів, як: пінополіуретан, текстильні матеріали, штучні матеріали для верху та підкладки, багатошарові матеріали, підсилюючі, ізоляційні матеріали – відбираються у двох основних напрямах по основі та по утоку/петельним рядкам та петельним стовпчикам (під кутом 90° один до одного). Кількість зразків повинна бути не менше ніж 3 для кожного напряму таким чином, щоб забезпечити випадковий характер вибірки.

Зразки ниток і шнурків відбираються довжиною (70 ± 3) мм. Кількість зразків повинна бути не менше ніж 3 для кожного направлення таким чином, щоб забезпечити випадковий характер вибірки.

Ємність розмірами 300 мм х 50 мм х 70 мм (довжина, ширина, висота) із дистильованою водою.

Шаблон-різак розмірами 70 мм х 30 мм.

Вимірювальна лінійка з ціною поділки 0,5 мм.

Вологопоглинаючий папір.

Ємність встановлюється в горизонтальному положенні (рис

Ємність заповнюється дистильованою водою на рівні (35 ± 2) мм.

На зразках, які проходять випробування, на рівні 30 мм від краю ставиться відмітка (лінія AB).

Зразки матеріалів занурюються у воду до відмітки і фіксуються у вертикальному положенні по всій довжині та витримуються у такому положенні протягом 2 годин.

Рисунок Д1. 1 – Устаткування для проведення випробування

1 – ємність для води; 2 – вода дистильована; 3 – зразок для випробування;

АВ – лінія рівня води.

Визначення результатів випробувань

Після закінчення вищевизначеного проміжку часу зразок виймають з води, викладають на вологопоглинаючий папір і заміряють висоту, на яку піднялась волога в матеріалі відносно лінії АВ (рис.

1 год назадВызначте тикс гасу на дно цистерни я кщо ривень гасу в цистерни2м. Густина гасу 800кг/м0
(0 оценок)

Поверхнева густина гасу

gaga04
1 год назадСветило науки – 220 ответов – 0 раз оказано помощиЯ не понимаю, как плотность может быть 800 кг/м, но P = pgh = 800 * 10 * 2 = 16000 (Па) = 16 (кПа)Остались вопросы?Новые вопросы по предмету Физика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *